pozadí

Zdeněk Miler, autor populární postavičky Krtek, zemřel 30 listopadu 2011.

Zanechal rozsáhlé umělecké dílo filmové a knižní.

Nejpopulárnější postavičkou jeho tvorby je bezesporu postavička Krtek, kterou zvěčnil v 62 filmech a stovkách knižních ilustrací.

Majitelem autorského práva může být za svého života pouze autor a po jeho smrti jeho právoplatní dědicové. Nikdo jiný. Autorská práva přecházejí pouze děděním.

Pan Zdeněk Miler mě notářským zápisem ze dne 16.října 2006 pověřil správou dědictví jeho autorských práv po dobu od data jeho úmrtí do skončení dědického řízení. Učinil tak proto, aby zajistil kontinuitu v poskytování licencí a využívání jeho autorských práv.

Mým úkolem správce je dědictví svěřené ke správě udržovat a zhodnocovat, včetně uzavírání smluv.

Moje správa dědictví autorských práv pana Milera, kterou vykonávám z jeho vůle, a která je potvrzená Městským soudem Praha, stále trvá. Dědické řízení dosud neskončilo a já sama se neodvažuji odhadnout, kdy se tak stane.

Dokud správa dědictví autorských práv trvá, nesmějí budoucí dědicové s dědictvím nakládat ani s ním činit jakákoliv opatření.

Po skončení dědického řízení přejdou autorská práva pana Zdeňka Milera na pravoplatné dědice jeho autorských práv dle usnesení příslušného soudu.

V Praze dne 12.12.2012

 

JUDr. Milena Fischerová

advokátka
správkyně dědictví autorských práv Zdeňka Milera

Na Hrobci 294/5
128 00 Praha 2

TEL (+420) 224 914 946
FAX (+420) 224 914 946
EMAIL milena.fischerova@fischer-ip.cz

 
 
pozadí